Ruda Śląska. Rekordowy budżet

Rekordowe pieniądze na inwestycje zostały zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie Rudy Śląskiej. W sumie będzie to aż 166 mln złotych. To najwięcej w historii miasta. Podczas dzisiejszej sesji budżetowej rudzcy radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

– Na inwestycje w 2017 roku przeznaczymy ponad 21 proc. wszystkich przyszłorocznych wydatków – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Taki wysoki współczynnik osiągają miasta najlepiej rozwijające się. Dla porównania dodam, że w tegorocznych finansach Rudy Śląskiej współczynnik ten wyniesie ok. 14%. Podobnie było w 2015 roku, natomiast w latach 2011–2014, kiedy mierzyliśmy się z naprawą finansów miasta, wydatki inwestycyjne w stosunku do ogółu wydatków stanowiły ok. 10%. Na tym przykładzie widać, że Ruda Śląska z roku na rok się rozwija, a efekty tego są widoczne gołym okiem – zauważa.

Z przyszłorocznych inwestycji najwięcej środków, bo aż 90 mln złotych, pochłoną drogi. Z tej kwoty 42 mln złotych zostały zabezpieczone na budowę kolejnych odcinków trasy N–S.

 

– W przyszłym roku chcemy rozpocząć budowę odcinka od ul. Bukowej do ul. Kokota oraz ruszyć z budową trasy w kierunku Bytomia. Tutaj chcemy rozpocząć prace na odcinku od DTŚ do ul. Magazynowej – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Dodatkowo na przyszły rok zaplanowaliśmy przebudowę dwóch ważnych ulic w Rudzie Śląskiej. Mowa tu o ul. Piastowskiej i Górnośląskiej. Na ten cel w budżecie zarezerwowaliśmy ponad 24 mln złotych – dodaje.

Inne drogowe inwestycje zaplanowane na 2017 rok to m.in. przebudowa ulicy Reja, budowa mostu przy ul. Piastowskiej w rejonie ul. Sobieskiego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Międzyblokowej. Miasto chce również w przyszłym roku rozpocząć inwestycje związane z budową nowych parkingów. Mają one powstać przy Gimnazjum nr 9 w Halembie, przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie oraz przy Szkole Podstawowej nr 16 w Wirku, a także na osiedlu Gierałtowskiego oraz  przy ul. Ks. Niedzieli 61. W planach jest również utwardzenie terenu dużego parkingu przy ul. Planty Kowalskiego w Nowym Bytomiu.

W budżecie na 2017 roku ponad 19 mln złotych zostało zarezerwowanych na gospodarkę mieszkaniową.

– Planujemy ruszyć z budową 50 mieszkań komunalnych przy zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej oraz 46 mieszkań przy ul. Lisiej. Ponadto chcemy partycypować w budowie mieszkań w ramach TBS. W przyszłym roku w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych planujemy także zaadaptować 13 lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

 

Miasto zamierza w przyszłym roku poddać termomodernizacji 11 budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, wielorodzinnych znajdujących się w zasobie miasta. Ocieplonych ma również zostać 5 budynków placówek oświatowych oraz mają zostać przeprowadzone remonty dachów budynków dwóch kolejnych placówek. W dalszym ciągu w mieście rozwijana będzie infrastruktura sportowo-rekreacyjna ze sztandarową inwestycją, czyli budową stadionu lekkoatletycznego. Inwestycja ta ma kosztować ponad 9 mln złotych.

W 2017 roku w mieście ma się rozpocząć budowa traktu rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 ha terenów zielonych oraz rewitalizacja podwórek. Kontynuowana będzie również modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście. Modernizowane mają być również wiaty przystankowe. Ponadto w budżecie znalazły się środki na dofinansowanie budowy instalacji OZE dla budownictwa jednorodzinnego. Władze Rudy Śląskiej pomyślały także o bezpieczeństwie mieszkańców. W przyszłym roku miasto zamierza dofinansować zakup radiowozów dla policji oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego dla straży pożarnej. W 2017 roku w Rudzie Śląskiej będą też wykonywane inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Tegoroczny budżet Rudy Śląskiej powinien zamknąć się na poziomie 678 mln złotych po stronie dochodów i na poziomie 697 mln złotych po stronie wydatków. W 2016 roku na inwestycje planuje się wydać 92,8 mln złotych.