Ruda Śląska. Rudzki Jarmark Pozarządowy

W Rudzie Śląskiej zarejestrowanych jest aktualnie ponad 240 organizacji pozarządowych. W najbliższą sobotę (17 września) będą one obchodzić swoje święto. Od godz. 16.00 do 19.00 na miejskim rynku NGO będą prezentować się zarówno na scenie, jak i na stoiskach, które staną na placu Jana Pawła II. W części artystycznej wystąpią: romski zespół „Tabor”, Michał Pastuchów oraz zespół „NON STOP”.

W tegorocznym Jarmarku udział weźmie ponad 20 rudzkich organizacji. Coraz więcej z nich stara się pozyskiwać środki na swoją działalność spoza budżetu miasta. W tym celu startują w konkursach ogólnopolskich, składają oferty na poziomie województwa, a także biorą udział w spotkaniach i szkoleniach dotyczących ich zdobywania.

– Niektórym udaje się to systematycznie, tym samym pokazując, że warto takie starania podejmować, choć konkurencja jest olbrzymia – mówi Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych. – Współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi oceniam bardzo dobrze. Obu stronom zależy na dobru mieszkańców i rozwoju Rudy Śląskiej, a zbieżne cele i towarzysząca im otwartość gwarantują efektywne działania. Jarmark to dobra okazja, by pokazać mieszkańcom, jak dużo NGO-sy robią – zauważa.

Zasady współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi reguluje corocznie przyjmowany program współpracy. Zawarte są w nim m.in. zadania priorytetowe czy kwestie związane z powoływaniem komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach. Treść programu jest każdorazowo konsultowana z organizacjami.

– Organizacje pozarządowe z natury rzeczy wypełniają luki i braki, które istnieją w różnych obszarach życia społecznego – podkreśla Jerzy Szczerbiński. – Jedne z nich mają charakter samopomocowy, inne hobbystyczny, a jeszcze inne chcą np. poszerzyć istniejącą ofertę kulturalną czy rekreacyjną. Widać też wyraźnie, że organizacje uważnie śledzą zmiany zachodzące chociażby w demografii czy w stylu życia. Wychodząc im naprzeciw dostosowują swoją działalność do tych nowych trendów. Przykładem może być szybko rozrastająca się oferta zajęć dla seniorów – dodaje.