Ruda Śląska. Stacja biblioteka

W budynku administracyjnym dworca w Chebziu powstanie biblioteka. Z tym założeniem władze Rudy Śląskiej kupiły właśnie obiekt od PKP S.A. 

– Dzięki zakupowi obiektu przywrócimy do życia jeden z najpiękniejszych dworców na terenie Polski. Projekt adaptacji budynku na cele biblioteki wykreuje nową, oryginalną przestrzeń kultury, z której będą mogli korzystać nie tylko rudzianie, ale wszyscy mieszkańcy regionu – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Do budynku dworca zostaną przeniesione zbiory Biblioteki Centralnej, które obecnie mieszczą się w budynku przy ul. Dąbrowskiego w dzielnicy Wirek. W głównej hali budynku zaprojektowano antresolę, gdzie będą znajdować się regały biblioteczne i czytelnia. Dodatkowo w hali głównej przewidziano powstanie kawiarni dostępnej zarówno dla czytelników jak i podróżnych.

 

– Zaangażowanie miasta Ruda Śląska w projekt „Stacja Biblioteka” pozwoli ocalić zabytkową kubaturę obiektu. Przede wszystkim jednak dworzec w Chebziu ma szansę stać się jednym z czołowych obiektów wizerunkowych Górnego Śląska – mówi dyrektor biblioteki miejskiej Krystian Gałuszka.

Obok nowej, kulturalnej funkcji budynek będzie spełniać swoje dawne zadania, bowiem kupując nieruchomość od PKP miasto zobowiązało się do zapewnienia dotychczasowego przeznaczenia obiektu w zakresie obsługi pasażerów. W budynku zostanie wygospodarowane miejsce przeznaczone na poczekalnię dla podróżnych, a także, w razie potrzeby, na kasy biletowe oraz pomieszczenia dla urządzeń do prowadzenia ruchu kolejowego i ich obsługi. Takie rozwiązanie jest też zgodne z koncepcją budowy centrum przesiadkowego w tym rejonie.

 

– Węzeł przesiadkowy ma połączyć tramwajową i autobusową komunikację miejską oraz aglomereacyjną z kolejową komunikacją regionalną. Koncepcja zakłada powstanie nowoczesnej infrastruktury torowo-sieciowej, drogowej, pieszo-rowerowej oraz z zakresu architektury obiektów służących obsłudze pasażerów – wyjaśnia Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.

Koncepcja przewiduje m.in. zagospodarowanie terenu wokół dworca, budowę parkingów, remont budynku dworca oraz budowę połączeń pieszo-rowerowych. Warto dodać, że w ubiegłym miesiącu budynek dworca w Chebziu wpisany został do wojewódzkiego rejestru zabytków.

– Dzięki temu miasto będzie mogło ubiegać się o środki zewnętrzne na remont obiektu i realizację planowanych projektów – mówi Piotr Janik.