Ruda Śląska. Staże i szkolenia dla bezrobotnych

Urząd pracy w Rudzie Śląskiej zorganizuje kolejne staże i szkolenia dla bezrobotnych.

– Ciągle staramy się uatrakcyjnić naszą ofertę, wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno bezrobotnych, jak i pracodawców – podkreśla Iwona Woźniak-Bagińska.

Staże realizowane w ramach projektu są skierowane do osób bezrobotnych, które są w wieku między 18. a 29. rokiem życia, są zarejestrowane w urzędzie pracy i przypisane do II profilu pomocy, a dodatkowo obecnie nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu.

– Osoby spełniające te kryteria, które chcą zdobyć nowe umiejętności jednocześnie zwiększając swoje doświadczenie zawodowe, zapraszam do kontaktu – mówi Iwona Wożniak-Bagińska.

Warto dodać, że osoby korzystające ze stażu otrzymują stypendium w wysokości prawie 1 tys. złotych miesięcznie. Z kolei przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zatrudnić bezrobotnego zarejestrowanego w rudzkim urzędzie, będą mogli skierować go na szkolenie, za które zapłaci PUP.

– To również dobra okazja dla pracodawców – mogą wykształcić potencjalnego pracownika, który po podjęciu pracy od razu będzie mógł wykonywać powierzone mu obowiązki – zauważa Iwona Wożniak-Bagińska.

Osoby bezrobotne mogą kontaktować się w sprawie staży ze swoim doradcą, natomiast pracodawcy zainteresowaniu pozyskaniem stażysty proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: 32 771 59 11, 13, 14, 36.

Staże realizowane są w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.