Elektronicznego system usprawniający obsługę

 

Osoby załatwiające sprawy w Wydziale Komunikacji rudzkiego magistratu korzystają już z elektronicznego systemu kolejkowego, usprawniającego obsługę m.in. rejestracji pojazdów.

– Cały czas staramy się pracować nad tym, by ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. System kolejkowy to jeden z elementów tych działań. Przypomnę też, że niedawno pozyskaliśmy ponad 4,3 mln zł na rozwój e-usług – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

System składa się z automatu biletowego, w którym klient wybiera rodzaj sprawy, jaką chce załatwić i pobiera stosowny bilet z numerem kolejkowym. Na ekranie znajdującym w korytarzu obok drzwi Wydziału Komunikacji wyświetlają się kolejno numery biletów wraz z numerem pokoju i stanowiska obsługi. Jednocześnie podawana jest informacja głosowa dla osób, które znajdują się poza zasięgiem ekranu.

– To narzędzie w radykalny sposób zmienia sposób obsługi klienta. Przede wszystkim eliminuje stresogenne sytuacje zdarzające się podczas oczekiwania w tradycyjnej kolejce oraz daje komfort oczekiwania w dowolnym miejscu, a nie tylko pod drzwiami wydziału – podkreśla Bożena Krzyżak, naczelnik Wydziału Komunikacji UM. - System dostarczy również szereg informacji pozwalających na lepsze wykorzystanie czasu i potencjału pracowników – dodaje. W tym roku w Rudzie Śląskiej wydano już 3,8 tys. praw jazdy, 13,2 tys. decyzji o rejestracji pojazdów, 14,5 tys. dowodów rejestracyjnych, 11 tys. decyzji o czasowej rejestracji pojazdów, 2 tys. decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, wprowadzono prawie 12 tys. zmian danych w dowodach rejestracyjnych, a liczba innych spraw związanych z prawem jazdy i rejestracją pojazdów zbliża się do 23 tysięcy.

Ruda Śląska stara się również umożliwiać mieszkańcom załatwianie spraw bez wychodzenia z domu. Przypomnijmy, że jesienią tego roku miasto pozyskało ponad 4,3 mln zł na rozwój e-usług z zakresu geodezji i kartografii.

– Rozwijanie e-administracji to jedno z zadań, które chcemy realizować w naszym mieście w ramach smart city. Sprawne i szybkie załatwianie spraw urzędowych to bowiem jeden z wyznaczników przyjaznego i inteligentnego miasta – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Istota funkcjonowania systemu będzie prosta.

– Za pomocą portalu internetowego mieszkaniec będzie mógł wskazać działkę lub zaznaczyć interesujący go obszar miasta, a następnie wybrać dokument, którego potrzebuje, np. kopię mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Następnie, po dokonaniu przelewu internetowego, będzie mógł pobrać zamówiony dokument – wylicza Grzegorz Ogórek, geodeta miasta. – Co ważne, dla większości operacji nie będzie potrzeby zakładania profilu zaufanego, co powinno jeszcze ułatwić korzystanie z systemu. Docelowo część usług realizowanych za pomocą tego portalu będzie miało również swoją wersję mobilną – dodaje.

Narzędzie, które wdrożyć chce miasto, powinno ucieszyć także inwestorów. Mowa tu zarówno o przedsiębiorcach, jak również o drobnych inwestorach np. budujących dom.

– Dzięki naszemu rozwiązaniu osobom tym odpadnie część wizyt w urzędzie, ponieważ potrzebne dokumenty z zasobu kartograficznego i geodezyjnego miasta uzyskają przez Internet. W ten sposób przyspieszony zostanie cały proces uzyskiwania wszelakich zgód i pozwoleń niezbędnych przy realizacji inwestycji – zaznacza wiceprezydent Michał Pierończyk.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd