Ruda Śląska. Tanie budowanie

Niemal 100 nieruchomości oddano w użytkowanie wieczyste w ciągu dwóch lat funkcjonowania programu wspierania budownictwa jednorodzinnego w Rudzie Śląskiej. Osoby, które w ciągu trzech lat od podpisania aktu notarialnego zbudują tam domy i w nich zamieszkają, będą mogły wykupić działki z 75-procentową bonifikatą.

– Program cieszy się ogromną popularnością, interesują się nim nie tylko rudzianie, ale także mieszkańcy sąsiednich miast. Nadal będziemy ten pomysł rozwijać, dlatego przygotowujemy kolejne działki do zbycia – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Program wspierania budownictwa jednorodzinnego był jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych Grażyny Dziedzic. Władzom miasta udało się go uruchomić już w pierwszym roku obecnej kadencji samorządu. W 2017 roku na ten cel władze miasta przeznaczą 80 nieruchomości.

– Zdecydowanie stawiamy na budownictwo jednorodzinne, takie są bowiem oczekiwania osób, które chcą zamieszkać w Rudzie Śląskiej – podkreśla prezydent.

Potwierdzają to dane dotyczące udzielanych pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. W całym 2015 r. było ich 93. Natomiast w tym roku do końca listopada wydano już 130 takich decyzji.

Miejskie działki mieszkaniowe są oddawane w użytkowanie wieczyste osobom, które wystartują w zorganizowanych przez Urząd Miasta przetargach i zaoferują najwyższą cenę. Po spełnieniu określonych wymagań mieszkańcy mogą kupić nieruchomości na własność z bonifikatą.

– Główne warunki to wybudowanie budynku, zgłoszenie go do użytkowania i do opodatkowania oraz zamieszkanie w nim w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Nabywca musi również zapłacić cenę nieruchomości jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży, nie posiadać zaległych zobowiązań finansowych względem miasta i nie korzystać z ulg w spłacie należności przypadających miastu – wylicza Iwona Frankowicz-Frank, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Miasto oprócz działek pod budownictwo jednorodzinne przekazywanych w użytkowanie wieczyste sprzedaje także tereny pod zabudowę mieszkaniową. W tym roku było to 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1 ha, które sprzedano za prawie 0,7 mln złotych netto.