Kolejna z proekologicznych inicjatyw miasta

 

Samochody elektryczne będą mogły za darmo parkować na drogach publicznych w Rybniku. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Miasta Rybnika na sesji 21 września.

Zwolnienie z opłat na parkingach znajdujących się przy drogach publicznych dla posiadaczy samochodów elektrycznych to kolejna z proekologicznych inicjatyw Miasta Rybnika.

– Promując nowoczesne technologie, przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczenia generowanego przez transport drogowy, a przez to do poprawy ochrony środowiska oraz warunków życia mieszkańców – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Z treścią uchwały, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a więc 12 października.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd