Rybnik. Budżet obywatelski po raz piąty

Rusza piąta edycja budżetu obywatelskiego w Rybniku. Na realizację przedsięwzięcia, podobnie jak w ubiegłym roku, zaplanowano 3 mln zł, z czego 2 mln zł przeznaczone zostaną na dzielnicowe projekty lokalne, a dodatkowy 1 mln zł – na projekty ogólnomiejskie.

Harmonogram prac nad tegoroczną edycją budżetu obywatelskiego (tj. m.in. terminy składania wniosków, ich weryfikacje i głosowania), zostaną ogłoszone w kwietniu.

 

Wysokość kwoty przypadającej danej dzielnicy na realizację projektów o charakterze lokalnym, uzależniona jest od liczby mieszkańców.

Kwoty te na rok 2018 w podziale na dzielnice, kształtują się zgodnie z poniższą tabelą.

 

Budżet obywatelski funkcjonuje w Rybniku od 2013 roku. Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w danym roku realizowane są w roku kolejnym.