Dobrodziejstwa cyfryzacji w walce z wykluczeniem

 

W dniach 18–22.09 w Rybniku będzie realizowany projekt „Cyfrowy Tydzień w Rybniku”. Wydarzenia w zbliżającym się cyfrowym tygodniu odbędą się w ramach rekomendacji zawartych w przygotowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej dokumencie „e-Rybnik. Kierunki rozwoju Miasta Rybnika w obszarze cyfryzacji regionalnej oraz kompetencji cyfrowych na lata 2017–2019”.

Rybnik to pierwsze miasto w Polsce, w którym wdraża się ten projekt polegający na zrealizowaniu badań i analiz lokalnej społeczności w kontekście procesów cyfryzacji i podnoszenia kompetencji cyfrowych regionalnie oraz wskazanie kierunków rozwoju samorządu w tym obszarze.

Przygotowanie dokumentu oraz realizacja rekomendacji krótko i średnio terminowych wpłynie pozytywnie na poziom wiedzy i kompetencji we wszystkich grupach, dla których zostały przygotowane ciekawe wydarzenia.

Realizacja takich projektów w różnych grupach lokalnej społeczności Rybnika daje duże szanse na:

• zwiększenie konkurencyjności pracowników na globalizującym się rynku pracy,

• wzrost zaangażowania narzędzi i kanałów internetowych w biznesie lokalnych przedsiębiorców,

• wykorzystanie dobrodziejstwa cyfryzacji do walki z wykluczeniem cyfrowym,

• integrację z innymi procesami, chociażby prowadzonymi projektami rewitalizacji w Rybniku.

Szczególnie zapraszamy Państwa na dwa otwarte spotkania Szkoły Gospodarki Cyfrowej Lokalnie w ramach „Cyfrowego Tygodnia w Rybniku”. Są to praktyczne warsztaty dla przedsiębiorców, które odbędą się we wtorek w godzinach 13.00–17.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym przy ul. Rudzkiej.

Drugie wydarzenie to otwarte dla wszystkich mieszkańców, w tym przedsiębiorców, samorządowców oraz studentów i seniorów spotkanie „Debata ekspertów Cyfryzacji”, które planowane jest na piątek 22.09 o godzinie 18.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Szczegóły oraz rejestrację online na wydarzenia znaleźć można na dedykowanej stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd