Rybnik. Dotacja na budowę żłobka

Miasto Rybnik pozyskało ponad milion złotych dofinansowania do budowy żłobka przy ul. Orzepowickiej w dzielnicy Maroko-Nowiny. Środki pozyskano w ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.

Przyznawał on dotacje w ramach czterech modułów. Moduł pierwszy skierowany był do gmin, które mogły się ubiegać o środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich funkcjonowanie – właśnie w tym zakresie o dofinansowanie starał się Rybnik, pozyskując 1 023 680 złotych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rybnicki żłobek powstanie na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej. Na jego wybudowanie zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 3,5 mln złotych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na powstanie nowego, 4-oddziałowego żłobka z pełnym zapleczem: sanitarnym, kuchennym, socjalnym, administracyjnym, magazynowym i technicznym dla 80 dzieci do lat 3 z terenu miasta.

Powierzchnia całkowita żłobka wyniesie około 1200 m2. W obiekcie wydzielone zostaną strefy: łóżeczkowa (leżakowania) i aktywna (zabawy). Dodatkowo powstaną m.in.: szatnie ubraniowe i podręczne, magazyny na: wózki, leżaki, pościel, środki czystości, sprzęt, itp., łazienki i węzły sanitarno-higieniczne, pomieszczenia: gospodarcze, techniczne, dla personelu, administracyjne, WC zewnętrzne dla dzieci korzystających z placu zabaw, toaleta dla niepełnosprawnych, kuchnia wraz zapleczem, suszarnia, pralnia. Wybudowany zostanie też plac zabaw, a teren wokół budynku zostanie zagospodarowany – powstaną tam droga dojazdowa, chodniki, parkingi, zieleń i ogrodzenie.

Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rodziców małych dzieci – na terenie Miasta Rybnika brakuje publicznego żłobka. Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane w 2017 roku.