Ślązacy szlifują swoje umiejętności żeglarskie

 

Po raz drugi w rybnickim Zespole Szkół Sportowych utworzona zostanie klasa o profilu żeglarskim. To część realizowanego od kilku lat w Rybniku Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. Nabór prowadzony będzie do 4 klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, a oferta skierowaną jest do wszystkich trzecioklasistów rybnickich podstawówek.

W IV klasie o profilu żeglarskim w Zespole Szkół Sportowych od września 2017 roku uczy się 17 dzieci. Uczniowie, poza realizowaniem podstawy programowej, uczestniczą w zajęciach specjalistycznych z żeglarstwa organizowanych w Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia Rybnik.

Od kwietnia do końca października dzieci pod okiem trenerów szlifują swoje umiejętności żeglarskie na wodzie. W miesiącach zimowych w szkole odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe i teoretyczne.

W sezonie regatowym 2018 dzieci oprócz treningów i zgrupowań mają również zaplanowany start w swoich pierwszych regatach żeglarskich, na których samodzielnie na łodziach klasy Optimist będą rywalizować z najlepszymi zawodnikami z całej Polski.

Równocześnie dla młodszych dzieci – uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej – organizowane są zajęcia z żeglarstwa w ramach dodatkowych godzin WF-u. Zajęcia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich uczniów rybnickich szkół. Każde dziecko może spróbować swoich sił na wodzie i przekonać się, jak pięknym sportem jest żeglarstwo!

Wszelkie informacje na temat Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, naboru do klas żeglarskich oraz zajęć z żeglarstwa w ramach godzin dodatkowych WF-u na stronie internetowej szkoły.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd