Rybnik. Jubileusz OSP Chwałowice

W niedzielę, 19 lutego, Ochotnicza Straż Pożarna w Rybniku-Chwałowicach świętowała jubileusz 80-lecia istnienia. Uroczystość była okazją do podsumowania działalności jednostki oraz prezentacji nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wspólnie ze strażakami z Chwałowic wyjątkowy jubileusz świętowali przedstawiciele innych rybnickich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W uroczystości udział wziął też prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

Na spotkaniu nie brakowało życzeń, gratulacji i podsumowań. Wielu strażaków otrzymało wyróżnienia za działalność w OSP Chwałowice. Uroczystość była też okazją do prezentacji nowego ratowniczo-gaśniczego samochodu strażackiego marki Renault, który otrzymała niedawno Ochotnicza Straż Pożarna z Rybnika-Chwałowic .

 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia został zrealizowany w ramach unijnej dotacji dla projektu pn. „Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku  do wymagań stawianych jednostkom Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego”. Dofinansowanie pozyskano w ramach konkursu: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

 

Cały projekt opiewa na kwotę 855 294,90 złotych, a dofinansowanie wynosi 432 094,98 złotych (czyli nieco ponad 50%). Wkład własny Miasta to 423 199,92 złotych.