Rybnik. Konsultacje projektu uchwały antysmogowej

Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały antysmogowej.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego oraz jego uzasadnienia można zgłaszać w terminie od 16 stycznia do 6 lutego 2017 w formie pisemnej, ustnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.