Rybnik. Lawina wniosków – koniec naboru na ekodotacje

Ze względu na wyczerpanie zaplanowanych środków zamknięty zostaje nabór wniosków o dotacje do modernizacji systemów grzewczych, termomodernizacji budynków oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Na dotacje do służących ochronie powietrza ekologicznych inwestycji mieszkańców Rybnika w budżecie miasta na 2017 rok zabezpieczono 5 milionów złotych.

Kwota ta wyczerpała się – w ramach tegorocznego naboru złożonych zostało 485 wniosków, na których realizację potrzeba blisko 5,4 mln złotych. Wnioski zostaną teraz sprawdzone pod kątem wymogów regulaminu – dla tych, które spełnią jego zapisy, przygotowane zostaną umowy dotacji.

– To, że przed połową lutego kończą się przeznaczone na 2017 rok pieniądze świadczy o sukcesie przedsięwzięcia – proponowane dotacje były dla mieszkańców atrakcyjne i stały się mobilizacją do działania, by zmienić źródło ogrzewania na ekologiczne i przyczynić się do poprawy jakości powietrza – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Duże zainteresowanie programem dopłat wiąże się także z faktem, że temat niskiej emisji stał się przedmiotem zainteresowania ogólnopolskich mediów oraz świadczy o tym, że świadomość mieszkańców co do szkodliwości smogu jest coraz większa – m.in. dzięki kampaniom edukacyjno-informacyjnym, w których realizacji uczestniczy Rybnik.