Rybnik. Miliony na termomodernizację

Projekt Rybnika o wartości 23 936 678,14 złotych, obejmujący kompleksową termomodernizację 20 budynków użyteczności publicznej, uzyskał 19 226 422,03 złotych dofinansowania. To największa jednorazowa dotacja pozyskana kiedykolwiek przez miasto na poprawę jakości powietrza.

W ramach projektu zaplanowano znaczącą poprawę efektywności energetycznej wytypowanych budynków oraz wymianę lub modernizację ich źródeł zaopatrzenia w ciepło.

Po realizacji projektu zapotrzebowanie na energię w budynkach objętych przedsięwzięciem zostanie zmniejszone średnio o prawie 60%. Co ważne, wszystkie obiekty będą zasilane wyłącznie źródłami niewpływającymi znacząco na jakość powietrza – 10 budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej, 8 budynków zasilanych gazem, zaś 2 budynki ogrzewane wyłącznie pompami ciepła wybudowanymi w ramach innego dofinansowanego projektu.

Efektem projektu będzie redukcja energii niezbędnej do funkcjonowania budynków o ponad 11 470 682 kWh rocznie. Dzięki temu zredukowana zostanie emisja pyłu PM10 o 1,33 tony rocznie oraz emisja CO2 o 3 527 ton rocznie. Nie bez znaczenia jest również znacząca obniżka kosztów utrzymania budynków (średnio ponad 1,1 mln złotych rocznie), a także poprawa estetyki elewacji.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2015–2018. Pierwsza grupa obiektów, obejmująca 6 budynków, została poddana termomodernizacji w 2015 roku W 2017 roku planuje się termomodernizację 11 budynków, ostatnie 3 zostaną zrealizowane w 2018 roku.