Rybnik. Noc Maturzystów

17 lutego w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej uczniowie klas maturalnych będą mogli powtórzyć materiał przed egzaminem dojrzałości. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Prezydent Miasta Rybnika i Rektor Politechniki Śląskiej.

Zajęcia z matematyki oraz języka polskiego i angielskiego poprowadzą doświadczeni eksperci, współpracujący z Okręgową i Centralną Komisją Egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają arkusze z zadaniami maturalnymi z zakresu podstawy programowej, dostosowane do określonego poziomu egzaminu maturalnego.

 

Program wydarzenia:  • omówienie podstawowych zasad i formuły przeprowadzenia egzaminu maturalnego
  • wspólne rozwiązywanie zadań w grupach pod kierunkiem nauczycieli (zadania dostosowane do poziomu egzaminu i oczekiwań uczestników, którzy mogą przedstawić propozycję zadań)
  • Matura-express – samodzielne rozwiązanie krótkiego testu stanowiącego utrwalenie omówionego zakresu materiału (wyniki zostaną odesłane uczniom drogą elektroniczną i omówione na stronie internetowej organizatora).Rybnicka Noc Maturzystów odbędzie się w godzinach od 19.00 do 23.00.