Rybnik. Nowy żłobek – nowa jakość

„Nowy żłobek – nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3” – to tytuł nowego projektu o wartości przeszło 1,5 mln zł, na który Rybnik otrzymał właśnie unijne dofinansowanie.

Projekt, którego realizacja rozpocznie się w styczniu 2018 roku, zakłada wyposażenie planowanego do wybudowania w 2017 roku żłobka oraz zapewnia środki na bieżące funkcjonowanie placówki. W ramach zadań zaplanowano organizację żłobka dla 80 dzieci w wieku 0-3 lat z Rybnika, zakupy niezbędnego wyposażenia, mebli i zabawek oraz działania wspierające m.in w postaci wsparcia logopedycznego dla najmłodszych.

 

Sam żłobek powstanie na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej w przyszłym roku jako inwestycja miejska. Jego lokalizacja wybrana została przede wszystkim z uwagi na łatwość dojazdu do obiektu z większości dzielnic miasta. Warto zaznaczyć, że będzie to pierwszy publiczny żłobek w Rybniku. Na jego wybudowanie zabezpieczono w przyszłorocznym budżecie miasta kwotę 3,5 mln zł.