Rybnik. Podsumowanie pracy monitoringu wizyjnego miasta

Monitory z obrazem z kamer obsługują w systemie zmianowym pracownicy straży miejskiej. Operatorzy obserwują miejsca szczególnie narażone na częste zakłócenia porządku publicznego, wybryki chuligańskie, akty wandalizmu oraz wszelkie inne naruszenia porządku w centrum miasta. W ubiegłym roku monitorowane były ważne wydarzenia społeczne czy kulturalne, a także imprezy masowe.

System monitoringu wizyjnego miasta Rybnika pracuje całodobowo. Składa się on z 60 kamer (w 2015 roku było 55 kamer, a w 2014 roku – 44 kamery). Ponadto monitoring obsługuje także dodatkowo 9 kamer przenośnych, ustawianych w zależności od potrzeb w zakresie zapobiegania czynom zabronionym.

System monitoringu miejskiego w 2016 roku został rozszerzony o nowy sprzęt. W niektórych rejonach, objętych zasięgiem kamer zainstalowano głośniki, przez które operator może przestrzec potencjalnego sprawcę przed dokonaniem czynu zabronionego. Przyczyną pojawienia się tego pomysłu było założenie, że działania prewencyjne w znacznej mierze pomagają utrzymywać porządek z lepszym skutkiem niż nakładanie kar na pojedyncze osoby.

Na przestrzeni kilku lat regularnie wzrasta liczba zgłoszeń od operatorów monitoringu wizyjnego. W 2014 roku wykryto 1546 zdarzeń, 2015 roku – 2508, a w 2016 roku – 2697. 685 przypadków dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, 128 zgłoszeń – zakłócania ciszy, spokoju, porządku publicznego, a 127 przypadków – zaśmiecania i zanieczyszczania miejsca publicznego. Zauważono również 221 osób nietrzeźwych, którym funkcjonariusze udzielali pomocy.