Rybnik. Radni apelują w sprawie smogu

Rybniccy radni wystosowali apel do rządu RP w sprawie podjęcia działań mających poprawić jakość powietrza w Polsce. Uchwała w tej sprawie podjęta została 16 lutego na sesji Rady Miasta Rybnika.

W treści apelu znajduje się informacja na temat szkodliwości smogu i jego wpływu na jakość życia Polaków. Zaakcentowano też fakt, że Rybnik zmaga się z problem niskiej emisji od wielu lat, a uruchamiane przez Miasto programy nie są w stanie w całości zlikwidować tego szkodliwego zjawiska. W związku z tym rybniccy radni wskazali na potrzebę podjęcia przez rząd RP rozwiązań prawnych wpierających samorządy w walce ze smogiem.

– Rząd RP ma wszelkie mechanizmy oraz możliwości, by podjąć skuteczne działania zwalczające bardzo złą jakość powietrza. Niezwykle istotne jest przygotowanie zmian, które będą dotyczyć całego kraju, będą systemowe, a to kompetencja rządu – czytamy w przyjętym jednogłośnie apelu.

W dokumencie radni zaapelowali o:  • wprowadzenie norm jakości sprzedawanych paliw,
  • zakaz sprzedaży paliw emitujących największe zanieczyszczenia,
  • określenie standardów emisyjnych dla sprzedawanych oraz użytkowanych kotłów,
  • przygotowanie programów pomocowych dla osób najbiedniejszych,
  • powstanie programów wsparcia dla terenów najbardziej dotkniętych niską emisją,
  • wprowadzenie nakazu podłączania do istniejących sieci ciepłowniczych lub gazowych,
  • wprowadzenie możliwości kontroli spalanych paliw, emisji pyłów z kominów i urządzeń grzewczych
  • wprowadzenie ulgi podatkowej na cele remontowo-budowlane związane z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródeł ogrzewania na ekologiczne.