Rybnik. Razem w walce o czyste powietrze

28 samorządów subregionu zachodniego województwa śląskiego będzie wspólnie realizować działania na rzecz ograniczania niskiej emisji. Wszystko w ramach projektu  „Gmina z (dobrą) energią!”.

To modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, uwzględniająca szereg działań, które skierowane będą do trzech kluczowych grup: dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców subregionu zachodniego oraz samorządowców.

– Problem zwalczania niskiej emisji jest bardzo istotny dla subregionu. Powietrze nie ma granic, dlatego bardzo się cieszę, że udało się nawiązać współpracę pomiędzy samorządem gminnym, powiatowym, wojewódzkim i instytucjami takimi jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Myślę, że będziemy dobrym przykładem dla innych, pokazując, że programy, które spajają tkankę samorządową, pozwalają uzyskać dobre efekty – wskazuje Prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.

Projekt będzie pierwszym tego typu w Polsce przedsięwzięciem informacyjno-edukacyjnym realizowanym na obszarze spójnym terytorialnie przez tak wiele gmin sąsiadujących ze sobą.

– Walka ze smogiem to działania na długie lata, a jednym z podstawowych elementów powinna być w tym zakresie edukacja. Stąd bardzo cieszy realizacja projektu, kładącego nacisk na ten aspekt i realizowanego przez 28 samorządów. Wspólne działanie to gwarancja silniejszego oddziaływania. Traktuję ten projekt jako pilotażowy dla całego województwa – zaznacza Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

 

Planowane działania zostaną zróżnicowane pod względem formy oraz kanału przekazu i będą dostosowane do potrzeb i preferencji poszczególnych grup. W ramach projektu przewidziano m.in. organizację warsztatów informacyjno-edukacyjnych, szkoleń dla liderów lokalnych, kampanię społecznościową, powstanie opracowań graficznych, scenariuszy lekcji, poradnika inwestora, kalkulatora energetycznego i konsultacje eksperckie.

– Wsparciem obejmiemy młodzież. Nauczyciele zostaną specjalnie przeszkoleni, przygotowane zostaną też lekcje poglądowe. Równolegle będzie wprowadzony komponent szkoleniowy dla pracowników samorządowych – to oni mają być pomocni dla mieszkańców miast i gmin. Będziemy też doradzać mieszkańcom, jak zapobiegać zjawisku  niskiej emisji, skupiając się m.in. na kwestiach dotyczących termomodernizacji budynków, ich efektywnego ogrzewania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii – dodaje Mieczysław Kieca.

Projekt, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Śląskiego, będzie realizowany do maja 2018 roku, obejmując 2 sezony grzewcze. Koszt całej kapani to około 400 tys. zł. Kampania finansowana będzie ze środków własnych samorządów, wkładu partnerów merytorycznych projektu oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przyznał projektowi koordynowanemu przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 200 tys. zł.

O założeniach projektu rozmawiano 6 października w trakcie konferencji prasowej w rybnickim magistracie, w trakcie której podkreślano także, że problem smogu wymaga rozwiązań prawnych na poziomie ogólnopolskim.