Rybnik. RDRP – podpisanie umowy o dofinansowanie

Dziś, 20 grudnia 2016 r. planowane jest uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I”.

Miasto posiada już wszystkie niezbędne do podpisania umowy dokumenty, w tym kluczowy raport biura JASPERS w Brukseli, które dokonywało tzw. niezależnej oceny jakości (independent quality review – IQR). Ocena ta wypadła pozytywnie, co otwiera drogę do podpisania z Zarządem Województwa Śląskiego umowy  o dofinansowanie przyznającej Rybnikowi dotację w wysokości 289 989 933,34 złotych.

Warto wspomnieć, że jest to największa dotacja unijna w historii miasta i jednocześnie największa dotacja, jaką kiedykolwiek przyznano pojedynczemu projektowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Podpisanie umowy o dofinansowanie formalnie kończy wieloletni proces starania się o dotację unijną, której odpowiednia wysokość warunkowała rozpoczęcie tej oczekiwanej przez wielu rybniczan inwestycji.

Inwestycja będzie jeszcze zatwierdzana w ciągu najbliższych 3 miesięcy przez Komisję Europejską, jednak w przypadku posiadania pozytywnego raportu IQR jest to w zasadzie formalność.

I etap budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik obejmuje budowę ponad 10 km nowej drogi od ronda Raciborskiego w Żorach do ul. Wodzisławskiej w Rybniku.