Rybnik. Rekreacyjny Paruszowiec

Na rybnickich Błoniach, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski trwają przygotowania do budowy toru do jazdy na rolkach i wrotkach. Prace powinny zakończyć się w kwietniu.

Tor o nawierzchni asfaltobetonowej będzie miał nieregularny, owalny kształt, o łącznej długości 400 metrów. Jego budowa jest pierwszym etapem większej inwestycji, obejmującej oświetlenie, chodniki, ścieżki i place manewrowe. Wykonawcą toru jest wybrana w przetargu firma PHU „Gawlik” Paweł Gawlik z Oświęcimia, za kwotę przeszło 340 tys. złotych. Prace przy budowie ruszą kiedy tylko pozwoli na to pogoda – utrzymujący się mróz uniemożliwia jak na razie wykonywanie prac ziemnych.

 

– W dzielnicy Paruszowiec Piaski powstaje zupełnie nowa, interesująca przestrzeń rekreacyjno-spacerowa. Z jednej strony mamy czekające na zagospodarowanie Błonia, dalej teren po byłym basenie, gdzie obok powstającej w ramach budżetu obywatelskiego tężni solankowej, planujemy również dodatkowe zagospodarowanie terenu. Dzięki wybudowaniu przepustu pod nasypem kolejowym w naturalny sposób otworzą się na siebie dzielnice Północ i Paruszowiec Piaski – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

Jeszcze w tym roku na terenie dawnego, paruszowickiego basenu, przy ul. Mikołowskiej wybudowana zostanie tężnia solankowa – zwycięski projekt ogólnomiejski ostatniej edycji budżetu obywatelskiego.

W trakcie rozstrzygania jest w tej chwili przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej nie tylko budowę samej tężni, ale i planowane do realizacji kolejne etapy zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół niej. Powstanie tam park z atrakcyjną infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową.

 

Planowana budowa przepustu pod dworcem Rybnik-Paruszowiec jest w tej chwili na etapie formalnych uzgodnień. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.