Rybnik. Rybek ostrzeże przed smogiem

Od 6 grudnia do końca sezonu grzewczego w kwietniu przyszłego roku do wszystkich rybnickich szkół i przedszkoli trafiać będą informacje o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza w Rybniku.

W placówkach oświatowych umieszczona zostanie specjalna tablica z wizerunkiem miejskiej maskotki Rybka, na której codziennie aktualizowana będzie informacja o jakości powietrza PM10. Codziennie, od poniedziałku do piątku, ok. godz. 11.00, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przesyłać będzie do szkół bieżące dane o stanie jakości powietrza, pochodzące ze stacji pomiarowej przy ul. Borki.

 

Dla łatwiejszej identyfikacji na tablicach umieszczane będą wymienne „wkłady” w postaci kolorowych kartek.  • Kolor zielony, oznaczający mały poziom zanieczyszczenia, wskaźnik 0-50g/m3. Można przebywać na powietrzu przez dowolnie długi czas.
  • Kolor żółty oznaczający średni poziom zanieczyszczenia, wskaźnik 51-100g/m3. Można ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze, oraz osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia.
  • Kolor czerwony oznaczający duży poziom zanieczyszczenia, wskaźnik 101-200g/m3. Nie należy przebywać na otwartym powietrzu zbyt długo. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych, oraz osób z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia.
  • Kolor czarny, oznaczający bardzo duży poziom zanieczyszczenia, wskaźnik powyżej 200g/m3. Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze, oraz osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu.