Rybnik. Sala koncertowa

Projekt rybnickiej szkoły muzycznej dotyczący budowy nowoczesnej sali koncertowej został rekomendowany do otrzymania dotacji ze środków unijnych w wysokości ponad 16,5 mln złotych.

Wyniki oceny merytorycznej I stopnia wniosków złożonych w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłosiło 23 stycznia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ocena merytoryczna I stopnia to kluczowa ocena w procesie pozyskiwania dotacji UE – ustala ona bowiem kolejność projektów na liście rankingowej i decyduje o tym, czy dany projekt ma szansę na otrzymanie dotacji.

 

– Otwarły się nam drzwi do tego, żeby zacząć rozbudowę szkoły muzycznej o salę koncertową. Mamy wiele pięknych miejsc kultury w Rybniku, ale sali koncertowej o wysokich parametrach dla prezentacji kultury muzycznej nie ma – wskazywała dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku Romana Kuczera podczas konferencji prasowej, która 25 stycznia odbyła się w budynku szkoły.

Projekt rybnickiej szkoły muzycznej dotyczący budowy nowoczesnej sali koncertowej znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej obejmującej projekty dotyczące infrastruktury niezabytkowej.

 

– Miejsce to gwarantuje otrzymanie dotacji ze środków unijnych w wysokości 16 566 109 zł. Obecnie projekt jest poddawany ocenie II stopnia, która nie będzie już miała wpływu na ranking projektów. Zatwierdzenie list rankingowych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest spodziewane w lutym – tłumaczy Bartłomiej Kozieł z Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika.

W ramach projektu Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną planowana jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły o nowoczesną salę koncertową, która będzie służyć zarówno celom dydaktycznym w zakresie kultury, jak i celom związanym z upowszechnianiem kultury.

 

– To bardzo ważne przedsięwzięcie. Szkoła muzyczna zyska miejsce, w którym w bardzo profesjonalnych warunkach będzie można pokazywać to, co jest wypracowywane podczas godzin pracy pedagogów i uczniów. Z punktu widzenia samorządu bardzo ważny jest też wygląd miasta. Budynek, który powstanie, będzie pięknym symbolem miasta Rybnika – wskazuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.