Rybnik. Z wojewodą śląskim o smogu

O problemie smogu i sposobach walki z niską emisją rozmawiali podczas spotkania w rybnickim magistracie Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

Tematem spotkania była przede wszystkim utrzymująca się od kilku dni bardzo zła jakość powietrza na terenie miasta Rybnika (stacja pomiarowa na ul. Borki w Rybniku odnotowała rekordowy pomiar pyłu zawieszonego PM10 – 1563 μg/m3).

 

Prezydent Piotr Kuczera zaapelował do wojewody o przyspieszenie działań dotyczących wprowadzenia standardów emisyjnych dla kotłów węglowych oraz ustalenia norm jakości paliw stałych. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wyraził przekonanie, że walka ze smogiem to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nasz kraj, zapewniając, że na szczeblu rządowym trwają prace, których celem jest wprowadzenie ogólnopolskich regulacji wspomagających samorządy w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza.