Miejsce pełne światła, zapachów i kształtów

   • Sala doświadczeń świata to polisensoryczna przestrzeń, która stymuluje lub wycisza zmysły
  • Dzieci będą z niej mogły korzystać w ramach profilaktycznych zajęć ogólnorozwojowych
  • Miejsce pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych 

Pełna światła, zapachów i kształtów sala doświadczeń świata otwarta została w piątek, 2 czerwca, w Przedszkolu nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Sala doświadczeń świata to polisensoryczna przestrzeń, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów. Dzieci będą z niej korzystać pojedynczo lub w ramach profilaktycznych zajęć ogólnorozwojowych z wykorzystaniem profesjonalnych sprzętów integrujących zmysły.

– Taka sala z pewnością pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej – podkreśla zastępca prezydenta Rybnika Wojciech Świerkosz.

 

Baldachim światłowodowy, magiczne akwarium, tunel nieskończoności, emitery zapachu, zestaw lustrzany, kaskada światłowodowa – to elementy wyposażenia sali doświadczeń świata. Znajdują się tam także: hamak terapeutyczny, projektor gwiazd, lampka światłowodowa, świecące głośniki z wodą, lustrzany alfabet i lustrzane cyfry. Są też piłki, wałki czy materiały fluorescencyjne.

Sala, która kosztowała 20 000 zł, powstała w ramach projektu „Przedszkole równych szans”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczą 4 placówki (w tym integracyjne i o profilu edukacji specjalnej), w których organizowane są m.in. zajęcia terapeutyczne i warsztaty dla rodziców. Projekt obejmuje też zakupy pomocy dydaktycznych do zajęć. Więcej informacji o projekcie można przeczytać na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd