Rypin. Światowy Szczyt Klimatyczny w Marakeszu

W Marrakeszu (Maroko) odbyła się 22. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP 22). W światowym szczycie klimatycznym udział wzięli m.in. delegaci Europejskiego Komitetu Regionów, wśród których jako jedyny z Polski obecny był burmistrz miasta Rypin – Paweł Grzybowski.

W ramach COP 22 po raz pierwszy odbyło się posiedzenie stron porozumienia paryskiego, podczas którego toczyły się dyskusje nad realizacją umowy. Zakłada ono ograniczenie globalnego wzrostu średniej temperatury do poziomu „znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza” w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Przedstawiciele Komitetu Regionów podkreślali, że okaże się ono sukcesem wyłącznie w przypadku aktywnego udziału w jego wdrażaniu władz lokalnych i regionalnych.

 

Uczestnicząc w konferencji klimatycznej w Marrakeszu, delegaci KR podkreślali również, iż wysiłki na rzecz poprawy jakości środowiska wymagają również oddolnych inicjatyw, a także korzystania z technologii niskoemisyjnych i poszanowania specyfiki gospodarek lokalnych.

– Dobrym przykładem takiego działania jest nasze miasto. Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina, polegająca m.in. na wykorzystaniu kogeneracji, przyniosła szereg korzyści takich jak poprawa jakości powietrza, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej oraz zmniejszenie konieczności zakupu dodatkowych przydziałów uprawnień do emisji dwutlenku węgla – mówił burmistrz.

 

Ponadto podczas szczytu w Marrakeszu delegaci z Europejskiego Komitetu Regionów zaprezentowali udane inicjatywy Porozumienia Burmistrzów, które jest największym na świecie ruchem na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Inicjatywa skupia 7 tysięcy miast z sześciu kontynentów, które zobowiązały się do realizacji celów klimatyczno-energetycznych UE na swym terytorium.