Sieradz. 300 tys. złotych na remont szkół

Dzięki podejmowanym od lat inwestycjom w oświatę sieradzkie szkoły są nie tylko doskonale wyposażone i stwarzają uczniom wyśmienite warunki do nauki, ale również oferują wysoki poziom kształcenia, uzupełniany wieloma propozycjami dodatkowych zajęć. Należą one do najlepiej wyposażonych i wyremontowanych szkół w całym województwie łódzkim.

Teraz ich sytuacja może stać się jeszcze lepsza, dzięki 300 tys. złotych dodatkowej subwencji oświatowej, którą Ministerstwo Finansów przekazało władzom Sieradza. Zwiększenie subwencji oświatowej jest efektem weryfikacji danych zawartych w przekazanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Dzięki temu dodatkowe środki władze miasta przeznaczą m.in. na malowanie sal, remont toalet czy szkolnych korytarzy.

Przy wsparciu finansowym i merytorycznym sieradzkiego magistratu lokalne placówki oświatowe uzyskały wsparcie 12 projektów. Tylko w 2016 roku na remonty, doposażenie klas, wymiany międzynarodowe  i dodatkowe zajęcia dydaktyczne placówki oświatowe w Sieradzu otrzymały prawie 2,5 miliona złotych dofinansowania. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Erasmus, Kuratorium Oświaty, WFOŚiGW, PFRON-u czy Ministerstwa Sportu i Turystyki.