Trójstronne spotkanie miast partnerskich

W miniony weekend w Gaggenau odbyło się trójstronne spotkanie miast partnerskich: Sieradza, Annemase oraz Gaggenau. Spotkanie związane było z określeniem dalszych kierunków rozwoju wzajemnej współpracy. Miasto Sieradz w Gaggenau reprezentował sekretarz Jarosław Trojanowski oraz przedstawiciele placówek kulturalnych Sieradzkiego Centrum Kultury i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

 

– Wypracowaliśmy kierunki działania na najbliższe dwa lata i stworzyliśmy ramowy plan działań na rok 2018, który będzie stał pod znakiem muzyki. Jednogłośnie uznaliśmy, że najbardziej owocną podstawą współpracy miast jest wymiana młodzieży. Będzie ona opierała się przede wszystkim na tematycznych panelach – mówił po spotkaniu Trojanowski.

 

Każdy rok będzie związany teraz z jakąś działalnością będącą w kręgu zainteresowań młodzieży. W 2018 roku wymiana będzie oparta o zainteresowania muzyczne. Sieradz w tym zakresie widzi płaszczyznę do zacieśnienia współpracy międzynarodowej dla Sieradzkiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej. Rok 2019 to działalność sportowa.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd