Prezydenci w Zgromadzeniu GZM zadeklarowali jednogłośnie chęć pracy nad powołaniem Związku Metropolitalnego

Zacieśnić współpracę miast i skuteczniej zarządzać regionem – to wnioski płynące z dyskusji, która dotyczyła funkcjonowania polityki miejskiej w regionie i wdrażania ustawy metropolitalnej – podało biuro prasowe województwa śląskiego.

Jak wynika z komunikatu, konferencja „Cztery miasta, trzy idee”, która odbyła się w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, była okazją do dialogu na temat przyszłości województwa w perspektywie wejścia w życie tzw. ustawy metropolitalnej.

– Ustawa metropolitalna umożliwi skuteczniejsze zarządzanie regionem. Gdybyśmy zsumowali budżety i potencjały miast regionu, dysponowalibyśmy budżetem większym niż budżet województwa. To jest realny argument na rzecz metropolii – podkreślał Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Większość wątków poruszonych w trakcie konferencji ogniskowała się wokół tematów wskazanych przez Zarząd Województwa Śląskiego w przedstawionym pod koniec zeszłego roku dokumencie „Kierunek Śląskie 3.0”. W programie wyróżniono obszar tematyczny, dotyczący metropolizacji i wskazano kierunki i projekty, wśród których wskazuje się m.in. rozwój sytemu transportu metropolitalnego, wsparcie rozwoju usług metropolitalnych, a także tworzenie stref kultury, nauki i biznesu.

Tymczasem Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zarządu oraz Andrzej Kotala, Przewodniczący Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wystosowali pismo do premier Beaty Szydło z wnioskiem o jak najszybsze wydanie rozporządzenia, określającego tryb postępowania w sprawie składania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego oraz zakresu dokumentów, które należy do wniosku dołączyć. W połowie grudnia bowiem prezydenci wszystkich 14 miast członkowskich zadeklarowali jednogłośnie wolę wejścia w skład związku metropolitalnego oraz wystąpienia w tej sprawie z wnioskiem do Rady Ministrów.

W ramach GZM powołane zostały zespoły robocze, opracowano także kilka wariantów obszaru metropolitalnego. Jest gotowy wstępny harmonogram działań, zmierzających do utworzenia związku. Jednakże złożenie wniosku wymaga właśnie określenia przez Radę Ministrów trybu postępowania oraz zakresu dokumentów składanych razem z wnioskiem, by związek zaczął działać od stycznia 2017.

– Mamy pełną świadomość tego, że ustawa o związkach metropolitalnych nie jest doskonała, tym niemniej uwzględnia ona szereg rozwiązań od lat zgłaszanych przez środowiska samorządowe. – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zarządu GZM – Dlatego miasta tworzące GZM są zdeterminowane dołożyć wszelkich starań, by taki związek dla wzmocnienia potencjału aglomeracji powstał.

Zgodnie z ustawą o związkach metropolitalnych, granice obszaru metropolitalnego ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Do jej kompetencji należy także utworzenie związku metropolitalnego na danym obszarze. Powołany będzie też pełnomocnik wojewody ds. utworzenia związku metropolitalnego.

Ponadto członkom zgromadzenia zaproponowany został obszar przyszłego związku metropolitalnego w trzech wariantach. W rekomendowanym przez zespół konsultacyjny wariancie, oprócz 14 miast GZM (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze) miałyby ją tworzyć także: Knurów, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Mikołów, Łaziska Górne, Bieruń, Będzin, Czeladź i Radzionków, a może także kolejne miasta.