Wręczenie tytułu Ambasador Słubic i Honorowy Obywatel Słubic

 

Kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odebrał dziś na sesji rady miejskiej tytuł Honorowego Obywatela Słubic, a dyrektor Gimnazjum im. Karola Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą Torsten Kleefeld tytuł Ambasadora Słubic. Gratulował im m.in. burmistrz Tomasz Ciszewicz i przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak.

– W dziejach każdego miasta są osoby, które współtworzą jego historię i w ważny sposób zapisują się na jej kartach – tymi słowami były burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki rozpoczął laudację na cześć Stanisława Wachowiaka, którego nazwał jednym z ojców Collegium Polonicum, wspólnej placówki naukowo-dydaktycznej dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. - To między innymi dzięki niemu, w 1998 roku otwarto budynek główny Collegium Polonicum, co sprawiło, że Słubice stały się najmniejszym miastem uniwersyteckim w Europie, przyciągającym studentów z całego świata, a w miejscu, gdzie dawniej stały koszary wybudowano nowoczesne akademiki – mówił Bodziacki.

Collegium Polonicum to uczelnia, z której jesteśmy bardzo dumni. Tym bardziej, że powstała zanim Polska weszła do Unii Europejskiej.

– Trzeba było być wizjonerem i mieć odwagę wierzyć, że można wyprzedzić o tak duży krok poszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Stanisław Wachowiak był jedną z tych osób, które tę odwagę miał. Bo jest to człowiek czynu, bardzo skuteczny w działaniu – podkreślał wygłaszający laudację.

Kanclerz Stanisław Wachowiak dziękując za nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Słubic wspominał wielką determinację wielu osób, dzięki którym Collegium Polonicum powstało właśnie w Słubicach. Wśród nich był m.in. były rektor UAM prof. Jerzy Fedorowski, namawiany, żeby wspólną placówkę UAM i Viadriny zbudować w Gorzowie Wlkp., a w Słubicach jedynie domy studenckie.

– Albo placówka naukowo-dydaktyczna i akademiki, albo nic – wspominał Wachowiak. Przypomniał też, że na początku lat.90 biuro Collegium Polonicum mieściło się w hotelu PKS, potem w internacie szkoły samochodowej, a następnie w niedokończonym hotelu dla pielęgniarek. Także za swój sukces uznał, że w Słubicach udało się postawić gmach CP, który uważany jest za jeden z najpiękniejszych budynków akademickich zbudowanych w ostatnim trzydziestoleciu w Polsce.

 

Zasłużony dla Słubic jest także Torsten Kleefeld, co w laudacji podkreślała dyrektorka Gimnazjum nr 2 w Słubicach Danuta Nowak.

– Od lat nasze miasto ma w osobie Torstena Kleefelda przyjaciela troszczącego się w wyjątkowy sposób o edukację młodzieży z obu stron Odry. Szkoła kierowana przez Pana Torstena Kleefelda, do której chodzą wspólnie Polacy i Niemcy, to szczególne miejsce kształcenia europejskich postaw, nauki ukierunkowanej na poznanie języka sąsiada i jego kultury. Od przeszło 25 lat młodzi ludzie, dzięki staraniom polskich i niemieckich nauczycieli pracujących w Gimnazjum im. Karola Liebknechta, przy wsparciu polskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i urzędów ds. edukacji kraju związkowego Brandenburgia, mogą się razem uczyć, w mieszanych klasach – mówiła.

Każdego roku do frankfurckiej szkoły przyjmowanych jest 26 polskich uczniów, którzy tam też zdają maturę. Do tych klas trafia młodzież głównie z województwa lubuskiego, ale też z odległych miast, bo szkoła cieszy się dużą renomą. Uczą się tam też słubiczanie, a przygotowuje ich do tego projekt „Latarnia” realizowany wspólnie przez frankfurckie gimnazjum i Gimnazjum nr 2 w Słubicach. Ten polsko-niemiecki projekt edukacyjny, w ramach którego już od 2005 r. uczniowie obu szkół doskonalą swoje umiejętności językowe, a także wspólnie poznają swoją kulturę, sztukę, zwyczaje, czy lokalną historię, jest modelowy na polsko-niemieckim pograniczu.

– Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i za wyróżnienie. Napawa mnie to olbrzymią dumą i przyjmuje ten tytuł pełen emocji – mówił Kleefeld.

Podkreślił, że cieszy go, że to właśnie 21 grudnia 2017 roku, w 10.rocznicę wejścia Polski do strefy Schengen odbiera tytuł Ambasadora Słubic.

– W ciągu tych 10 lat udało nam się zrealizować wiele projektów, które nas do siebie zbliżyły – mówił.

Podziękował też m.in. trzem dyrektorkom szkół ze Słubic, z którymi współpracuje: Danucie Nowak z Gimnazjum nr 2, Małgorzacie Kamińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Marii Jaworskiej z Zespołu Szkół Licealnych. W swoim wystąpieniu wspominał też Alicję Szachno, polonistkę, która od 20 lat jest w gronie pedagogicznym Gimnazjum im. K. Liebknechta i dr Barbarę Weiser, nauczycielkę muzyki z frankfurckiej szkoły.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd