Open Source Art.

 

„Oświecenia nie doznajemy, gdy badamy światło, lecz gdy uświadamiamy sobie istnienie ciemności” – ten cytat C. G. Junga zainspirował organizatorów i stał się myślą przewodnią programu VII edycji Open Source Art. Festival, który ma na celu prezentację najciekawszych projektów audiowizualnych oraz instalacji artystycznych, które traktują światło i ciemność, jako narzędzie krytyczne, pozwalające uchwycić i wyrazić najważniejsze przemiany dokonujące się we współczesnym świecie.

 

Festiwal rozpocznie się w piątek, 22 września. Światło będzie pełnić funkcję przejścia między tym, co rzeczywiste i wirtualne. Ciemność będzie odbijać nasze pragnienia i deformować, przekształcać nasze odczucie rzeczywistości. We współczesnym świecie oba wymiary mieszają się i przenikają, tworząc nowy typ rzeczywistości hybrydowej. Przestrzeń Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie jest doskonałym miejscem do kontemplacji źródłowych dźwięków zaproszonych artystów. Dodatkowo, w ramach 7 edycji, w Teatrze na Plaży zaprezentowana będzie – Art Installation02 – wielowymiarowa instalacja multimedialna Rainera Kohlbergera w formie wieloekranowej projekcji i kwadrofonicznej konstrukcji dźwiękowej. Wszystkie wydarzenia projektu stanowią program o najpełniejszym, wieloaspektowym spojrzeniu na wizualność / światło / ciemność oraz możliwości jego użycia.

 

Open Source Art Festival 2017 to międzynarodowy, trzydniowy festiwal muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. Dzięki występom międzynarodowych artystów, OSA Festival po 6 edycjach stał się rozpoznawalny w Europie i przyciąga co roku coraz większe grono miłośników muzyki eksperymentalnej i znawców sztuki współczesnej oraz ruchomego obrazu. Motywem przewodnim VII edycji festiwalu będzie Światło i Ciemność. Jest to kontynuacja zagadnienia poruszonego w roku 2016. Muzycy zaprezentują pokazy audiowizualne oparte na połączeniu dźwięku ze światłem i ciemnością. Zaproszeni kompozytorzy w swoich pracach posługują się światłem i czynią to w twórczy i innowacyjny sposób. Technologicznej zręczności towarzyszy świadomość estetycznego i krytycznego potencjału nowych mediów, które pozwalają nie tylko przekroczyć granice gatunkowe i stylistyczne, ale także rozświetlić sztukę i muzykę na nowe znaczenia.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd