Nowa struktura Centrum Monitoringu

 

Od 1 kwietnia Centrum Monitoringu miejskiego w Sosnowcu zmieniło siedzibę. Do tej pory Centrum Monitoringu mieściło się w budynku przy ul. Warszawskiej, teraz znajduje się w budynku przy ul. Rzeźniczej 12.

– Możliwości tego miejsca były mocno ograniczone, stąd decyzja o nowej siedzibie. Zmiany dotknęły samą strukturę Centrum Monitoringu. Teraz pracę kamer obserwować będą pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a nie strażnicy miejscy, tak jak dotychczas – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Koszty prac związanych z przystosowaniem pomieszczenie do pełnienia roli Centrum Monitoringu wyniosły blisko 200 ty. zł w tym: ok 90 tys. to budowa mini serwerowni, oraz zakup i montaż monitorów.

W systemie monitoringu Miasta Sosnowca funkcjonuje obecnie79 kamer, z czego w ostatnich trzech latach zamontowano 61. Od 2011 roku miasto na budowę systemu monitoringu wydało blisko 1,5 mln zł. z czego około 700 tys. zł z w latach 2016-2018. W najbliższych miesiącach zostanie zamontowanych 11 kamer w ciągu ul. Modrzejowskiej oraz 10 kamer na terenie Stawików.

– Wszystko to z myślą o bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz osób, które odwiedzają Sosnowiec. Centrum Monitoringu w nowym miejscu zapewni komfort pracy osobą za niego odpowiedzialnym, a sukcesywna rozbudowa i zakup kolejnych kamer sprawi, że nasi mieszkańcy będą mogli czuć się naprawdę bezpiecznie. Ważny podkreślenia jest fakt, że w 2017 roku zakupiono nową macierz wizyjną z nowym inteligentnym systemem zarządzania monitoringiem. System ma za zadanie odciążyć operatorów i wykrywać automatycznie szereg zdarzeń. Wymaga to zakupu odpowiednich kamer, które mają możliwość współpracy z tym systemem. Kamery przewidziane do montażu w ciągu np. ul. Modrzejowskiej oraz  na Stawikach będą takimi kamerami. Docelowo system wykrywania niepożądanych zachowań będzie zainstalowany na kilkudziesięciu kamerach – dodaje prezydent Chęciński.

Monitoringiem objęto m.in. 5 przejść podziemnych oraz kładkę przy ul. Naftowej, ogrody jordanowskie: Park na Kazimierzu, Górka Środulska, Park Sielecki, Małachowskiego.

Zmiana miejsca pozwoli również na zwiększenie ilości osób, które będą odpowiedzialne za obsługę monitoringu.

– Zakładamy, iż w pomieszczeniu tym dyżurował będzie także dyżurny powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. Reorganizacja wiąże się również z przeniesieniem infrastruktury technicznej oraz przeszkoleniem osób, które będą miały pełnić tam dyżury. Co do systemu pracy to obsługa Centrum Monitoringu prowadzona będzie przez 365 dni w roku przez całą dobę. Pracownicy widząc niepożądane zachowania będą odpowiednio do sytuacji, w zależności czy czyn będzie miał znamiona wykroczenia czy przestępstwa, powiadamiać czy to straż miejską czy też policję – informuje Marcin Węglarski, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd