Sosnowiec. Są pieniądze, rusza nabór

Zgodnie z planem toczą się prace remontowe przy adaptacji pomieszczeń na potrzeby oddziału Żłobka Miejskiego w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Placówka będzie działa od września 2017 roku, a już od 1 marca rusza rekrutacja.

Prace są współfinansowane z programu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi”. Gminie udało się pozyskać 1,5 mln złotych. Dzięki tym środkom powstanie również klub dziecięcy.

Kolejny oddział żłobka miejskiego przy ulicy Czołgistów 5 będzie dysponował 25 miejscami. Ponadto dzięki pozyskanym środkom miasto zapewni opiekę nad 15 dzieciakami w klubie dziecięcym, który zlokalizowany będzie przy ul. Jagiellońskiej 13.

– Utworzenie pierwszego klubu dziecięcego w Sosnowcu ułatwi życie rodzicom pracującym w niepełnym wymiarze czasu pracy. W klubie dziecięcym zapewniona zostanie opieka nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka a grafik usług będzie dostosowany do potrzeb rodziców – informuje Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta.

W ramach projektu dzieci objęte opieką w żłobku oraz klubie otrzymają profesjonalną opiekę. Prowadzone będą zajęcia z logopedą, psychologiem oraz zajęcia muzyczno-ruchowe. Placówki będą spełniać nowoczesne standardy a profesjonalna opieka zapewni właściwy rozwój dziecka w komfortowych warunkach.

– Wsparcie otrzymają również rodzice pracujący lub powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka dla których przewidziano refundację części kosztów wynagrodzenia dla 20 niań – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Refundacja części kosztów wynagrodzenia niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej, pozwoli rodzicom kontynuować karierę zawodową. Wartością dodaną tej formy opieki będzie możliwość aktywizacji zawodowej osób niepracujących, które będą mogły podjąć pracę jako niania. Wszystkie formy wsparcia finansowane będą maksymalnie przez 12 miesięcy.

– Miasto nie narzuca rodzicom wyboru niani. To oni będą odpowiedzialni za znalezienie opiekuna. Oczywiście jeśli ktoś ma wątpliwości na jakich zasadach projekt funkcjonuje, to zapraszam do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej, wszystko wyjaśnimy – podsumowuje Anna Jedynak.