Starachowice bezpieczne w praktyce

 

W ramach Projektu Starachowice bezpieczne w praktyce – edycja IV, na terenie miasta powstały dwa aktywne przejścia dla pieszych przy ul. Jana Pawła II przed Szkołą Podstawową Nr 13, oraz przy ul. Konstytucji 3 Maja przed budynkiem poczty.

– Aktywne przejścia zamontowane zostały na drogach gminnych. Na ten cel uzyskaliśmy rządowe wsparcie z Programu „Razem bezpieczniej” w wysokości 10 tys. zł., natomiast wysokość wkładu własnego to 8 tys. zł – informuje Prezydent Miasta Marek Materek. – O montaż takich aktywnych przejść dla pieszych wystąpiłem również z prośbą do zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Do wypadków drogowych z udziałem osób pieszych często dochodzi również na przejściach dla pieszych, a takich sytuacji nie powinno być. Działania takie jak to, mają na celu wyeliminowanie tych zdarzeń drogowych. W roku przyszłym planujemy montaż kolejnych, aktywnych przejść dla pieszych, mam nadzieję, że za naszym przykładem pójdą inni zarządcy dróg.

 

Na wymienionych drogach zamontowano 2 zestawy znaków D-6 wyposażonych w pulsatory, systemy pasywnej podczerwieni reagującej na ruch pieszy oraz panel fotowoltaiczny wraz z akumulatorem do magazynowania energii.

– Starachowiccy policjanci, po raz kolejny, uczestniczą w realizacji projektu „Starachowice bezpieczne w praktyce”. Ta edycja dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ruchu kolejowych, dlatego też uczestniczymy w pogadankach dotyczących szeroko zakrojonego bezpieczeństwa organizowanych dla dzieci, młodzieży i seniorów. – informuje asp. Monika Kalinowska oficer prasowy Powiatowej Komendy Policji.

– Dziękuję za montaż takich nowoczesnych rozwiązań w naszym mieście. Starachowice niestety nie są wolne od zdarzeń z udziałem osób pieszych. – mówi Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego st. asp. Mirosław Kusztal. – W tym roku na naszych drogach odnotowaliśmy już 5 wypadków śmiertelnych z czego trzy, dotyczyły osób pieszych. Wprowadzanie takich rozwiązań, które wpływają na zachowania kierowców, wyostrzają ich ostrożność powodując hamowanie są bardzo dobrymi rozwiązaniami, które mają znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa.

W czwartek przy przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy ul. Jana Pawła II odbyły się plenerowe zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skierowane do najmłodszych mieszkańców, grupy przedszkolaków i zerówkowiczów z Przedszkola Miejskiego nr 10 i Szkoły Podstawowej nr 13. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji oraz Straży Miejskiej.

 

W ramach tegorocznego projektu, oprócz Policji i Straży Miejskiej do realizacji działań profilaktycznych, jak informuje Piotr Ambroszczyk koordynator projektu zaproszono także Straż Ochrony Kolei. Przejazdy kolejowe również należą do miejsc na których dochodzi do wypadków z udziałem osób pieszych.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym zaplanowano m.in. działania profilaktyczne w szkołach i dla mieszkańców oraz konkurs architektoniczny na zabudowę antykatastroficzną otoczenia wiat przystankowych oraz małą architekturą w tym specjalne kosze, gazony z zielenią, itp.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd