Nowoczesne wyposażenie dla szkół

 

Ponad 85 tysięcy złotych funduszy zewnętrznych pozyskały Starachowice na zakup tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych oraz monitorów interaktywnych, a także nowoczesnego wyposażenia szkolnych gabinetów lekarskich. Fundusze pochodzą z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz z rezerwy Ministerstwa Zdrowia.

– Dofinansowanie w wysokości 29 tys. zł. uzyskała Gmina Starachowice na zakup wyposażenia gabinetów pielęgniarskich w 5 placówkach szkolnych. – informuje Prezydent Miasta Marek Materek – Nowoczesne wyposażenie otrzymają: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 12.

 Do gabinetów pielęgniarskich w szkołach zostaną zakupione m.in. profesjonalnie wyposażone apteczki, aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskopy, tablice okulistyczne, wagi lekarskie, wzrostomierze oraz biurka i szafki na leki. Łączna wartość planowanego do zakupu wyposażenia to ponad 29 tys. zł. Jest to zadanie finansowane w 100% z dotacji.

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej Gmina Starachowice otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. W tym gronie znalazły się cztery starachowickie szkoły podstawowe.

 

– Pomoce dydaktyczne trafią do Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 13 – informuje prezydent Marek Materek. – Dzięki kwocie 56 tys. zł. szkoły zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne oraz monitory interaktywne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”.

Maksymalna kwota wsparcia jaką może otrzymać jedna szkoła w ramach Programu wynosi 14 tys. zł. Wkładem własnym miasta do projektu był zakupiony wcześniej, m.in. w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych, sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne w szkołach.

 – Pozyskanie wsparcia byłoby niemożliwe, gdyby wcześniej starachowickie szkoły, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej nie uzyskały dostępu do szerokopasmowego internetu. – informuje prezydent – Podstawowym warunkiem przystąpienia do Programu było bowiem posiadania przez szkołę dostępu do internetu na poziomie 30 Mb/s.

Gmina, jak zapowiada prezydent, w kolejnych latach realizacji Programu będzie wnioskować o wsparcie finansowe dla pozostałych szkół podstawowych.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd