Strumień. Więcej e-usług w urzędzie

Trwa realizacja kolejnego projektu zapewniającego możliwości elektronicznych usług urzędu. Po bezpłatnym zakładaniu profili zaufanych i podpisów elektronicznych, czas na Internetowy System Informacji Przestrzennej. Projekt rozszerzający możliwości gmina Strumień realizuje wspólnie z czterema partnerami projektu.

– W ubiegłym roku realizowaliśmy projekt e-Urząd, który umożliwiał założenie profili zaufanych i podpisów elektronicznych dla mieszkańców oraz szkolenia pracowników i wyposażenia urzędu. Teraz czas na kolejny krok i kolejne możliwości. Najważniejszym celem jest uruchomienie Systemu Informacji Przestrzennej, który pozwoli mieszkańcom na stały dostęp do informacji związanych z danymi adresowymi, nazewnictwem ulic, planami zagospodarowania przestrzennego – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia.

 

System Informacji Przestrzennej pozwala zgromadzić wiele informacji z różnych dziedzin i przedstawić je na bazie różnych podkładów mapowych. Portal gminy będzie zawierać również warstwy udostępnione przez inne urzędy i jednostki takie, jak obszary chronione, tereny leśne, obszary zalewowe, dane geologiczne, rzeźba terenu itd. Możliwe będzie również zmierzenie odległości między interesującymi punktami, obliczanie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.

Projekt „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji tego projektu we wszystkich pięciu gminach to prawie milion złotych. 85 % kosztów pokrywa dofinansowanie z funduszy unijnych.