Gmina Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej

Podczas tegorocznej gali finałowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w dniu 29 listopada Gmina Sułkowice miała powody do dumy i radości. Samorząd Gminy Sułkowice został uhonorowany tytułem Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, a Spółdzielnia Socjalna Podkówka zdobyła Certyfikat: Zakup prospołeczny.

 

Gdy ogłoszono wyniki, nasza delegacja nie kryła zaskoczenia. Reguły konkursu są takie, że laureaci nie znają wyników do momentu ogłoszenia podczas gali finałowych corocznych edycji – przygotowywanych z dużą pieczołowitością i elegancją przez dyrektor ROPS-u Wiolettę Wilimską. Od kilku lat reprezentacja Podkówki jest zapraszana wraz z burmistrzem na gale finałowe i znajduje się w gronie uhonorowanych. Zdawaliśmy z tych wydarzeń szczegółowe relacje i na łamach „Klamry” i na stronie internetowej. Już sama obecność w tym gronie jest dużym zaszczytem.

W tym roku orzeczenie kapituły konkursowej brzmiało: „W kategorii Jednostka Samorządu Terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce za konsekwencję w tworzeniu warunków do powstawania i rozwoju na terenie gminy inicjatyw obywatelskich, animację lokalną i zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej poprzez praktyczne działanie wyróżniona została Gmina Sułkowice”.

 

To zaszczytny tytuł i nasza Gmina z dumą będzie się nim posługiwać. Jest bowiem docenieniem wkładu samorządu w samo powstanie oraz funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej Podkówka, która bardzo dobrze przeszła przez okres ochronny i od kilku już lat z powodzeniem radzi sobie na rynku dając pracę kobietom z gminy Sułkowice. Jest też zauważeniem i docenieniem innych działań prospołecznych naszej gminy.

A sama Podkówka zdobyła równie cenny atut: Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Świadczy o jakości usług i o jej prospołecznej działalności. Oznacza, że pieniądze wydane na zakup wyrobów i usług Podkówki będą służyły nie tylko biznesowi, ale też takim celom, jak przeciwdziałanie bezrobociu, pomoc potrzebującym, integracja środowiska itp.

 

Gala ROPS odbywała się jak zwykle w bardzo podniosłej atmosferze, w miejscu ważnym dla Krakowa – w tym roku było to Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Nagrodę dla Gminy i certyfikat dla Podkówki burmistrzowi Piotrowi Pułce i prezes Monice Lempart wręczali samorządowcy i politycy Małopolski, a całość z właściwym sobie wdziękiem i niepowtarzalnym humorem prowadził Piotr Bałtroczyk.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd