Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet

 

Większość spraw w Urzędzie Miejskim w Suwałkach możesz załatwić w wygodny sposób bez wychodzenia z domu przez Internet. Pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie internetowej uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Jakie sprawy można załatwić przez Internet? Urząd Miejski w Suwałkach udostępnia ponad 160 spraw, które można załatwić droga elektroniczną. Podstawowe usługi, udostępniane przez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia to: • pismo ogólne do podmiotu publicznego – Elektroniczna Skrzynka Podawcza,
 • skargi i wnioski,
 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej.Przykłady innych spraw: • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
 • wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
 • rejestracja nowego pojazdu,
 • rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy,
 • zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
 • profil kandydata na kierowcę,
 • wydanie prawa jazdy,
 • wymiana prawa jazdy,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie na budowę,
 • wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,
 • wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
 • udostępnianie informacji o środowisku,
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 • zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych,
 • pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku,
 • pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich w zakresie zabytkowej zieleni,
 • zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 • dopisanie do spisu wyborców,
 • zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
 • wymiar i zmiana podatku od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych,
 • złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 • oraz wiele innych spraw, które można wyszukać po hasłach, nazwach usług, słowach kluczowych.Jakkolwiek nie wszystkie usługi mogą być zrealizowane drogą elektroniczną, w przypadku wielu z nich wniosek można złożyć dołączając odpowiedni formularz do pisma ogólnego (w tym wypadku dobrze jest uzgodnić z urzędnikiem, czy ze względów formalnych wniosek w takiej formie podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym może być pozytywnie rozpatrzony).

Warunkiem załatwiania spraw urzędowych przez Internet jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. Można go wyrobić bezpłatnie zakładając konto na stronie https://pz.gov.pl/ i potwierdzając je w jednym z wyznaczonych urzędów.

Instrukcja korzystania z Cyfrowego Urzędu – krok po kroku (video):

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd