Suwałki. Kolejne konsultacje ws. dekomunizacji

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, 7 marca spotkał się z mieszkańcami ulicy Mariana Buczka. Spotkanie dotyczyło konieczności zmiany nazwy tej ulicy w związku z przyjętą przez Polski Sejm Ustawą o tzw. dekomunizacji. Podobnie jak w przypadku ul. XXX-lecia PRL o nowej nazwie zdecydują sami mieszkańcy.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z 1 kwietnia 2016 roku określa, że na zastosowanie się do jej zapisów samorządy lokalne w całym kraju mają czas do 2 września 2017 roku.

W spotkaniu uczestniczyło ok 40 mieszkańców (na ponad 800 zameldowanych). Większość z osób deklarowała, że najchętniej wróciła by do dawnej nazwy swej ulicy czyli ul. Raczkowskiej. Padła też propozycja ulicy Żołnierskiej. Obecny na spotkaniu Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Zdzisław Przełomiec przypomniał także o inicjatywie klubu Prawo i Sprawiedliwość by ulicy Mariana Buczka nadać nazwę Rotmistrza Witodla Pileckiego.

W drodze dyskusji postanowiono, że zostanie przyjęty podobny model jak w przypadku ul. XXX-lecia PRL. Mieszkańcy głosując zdecydują o nowej nazwie.

– W przyszłym tygodniu każdy dorosły mieszkaniec ulicy Mariana Buczka otrzyma ode mnie list z kartą do głosowania, na której zapisane będą zgłoszone dziś przez Państwa propozycje nazw ulic. Trzeba będzie zaznaczyć wybraną przez siebie nazwę bądź dopisać inną nie wskazaną w piśmie.  Wypełnioną kartę trzeba będzie wrzucić do 31 marca do urny, która zostanie ustawiona w przedszkolu przy ul. Buczka – zaproponował Czesław Renkiewcz. – Po tym podliczymy głosy i ogłosimy, która z propozycji zebrała najwięcej głosów. Ta z nich, która cieszyć się będzie największą popularnością zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Suwałkach, która podejmie ostateczną decyzję w sprawie nowej nazwy – dodał prezydent Suwałk.

W Suwałkach dekomunizację muszą jeszcze przejść ulice 23 października, Henryka Mereckiego i Tadeusza Paweckiego.