Prawie 200 tys. zł na zajęcia sportowe dla suwalskich szkół

 

Miasto Suwałki otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 86 tys. zł na realizację projektu pn. „Małym i dużym sport zdrowiu służy”, w ramach którego realizowane będą pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

Całkowity koszt realizacji projektu to w sumie 184 080 zł. Na zajęcia będzie uczęszczało ponad 1000 uczniów. Zajęcia realizowane będą w okresie luty – grudzień 2018 r. (26 tygodni) z wyłączeniem wakacji, w wymiarze 177 godzin tygodniowo.

Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego.

 

Zajęcia sportowe i gimnastyka korekcyjna

Władze Suwałk chcą również przeciwdziałać negatywnym trendom, jakimi są coraz częściej występujące wady postawy oraz coraz słabszy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Efektem projektu ma być upowszechnienie uprawiania sportu przez dzieci w dziedzinach pozwalających na usprawnienie organizmu.

Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd