Suwałki. Wiosenne porządki

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz spotkał się w środę, 15 marca, z przedstawicielami suwalskich służb mundurowych, przedstawicielami miejskich firm i spółek oraz prezesami spółdzielni mieszkaniowych by omówić i zaplanować najważniejsze prace porządkowe, które są konieczne do zrealizowania po zimie. Do końca kwietnia całe miasto powinno być uporządkowane – poczynając od stanu dróg po nasadzenia zieleni i kwiatów.

– Liczę, że w tym roku miasto zostanie pięknie i jak najszybciej ukwiecone. Jest to priorytetowe zadanie Zarządu Dróg i Zieleni – mówił Czesław Renkiewicz. – Ważną i istotną rzeczą jest także poprawienie sytuacji na suwalskich ulicach. Uporać się trzeba z ubytkami w jezdni oraz jak najszybciej namalować nowe pasy poziome – dodał prezydent.

 

Czesław Renkiewicz zwrócił też uwagę na to, by sprawdzić stan latarni ulicznych oraz umyć przystanki MPK. ZDiZ ma również poprawić oznakowanie poziome i pionowe ulic. ZBM TBS oraz suwalskie spółdzielnie mieszkaniowe powinny uporządkować tereny, którymi administrują, a w szczególności zwrócić uwagę na stan placów zabaw i urządzeń na nich znajdujących się na ich terenach. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ma za zadanie dokonać pozimowego przeglądu autobusów komunikacji miejskiej oraz zadbać o ich czystość. Wydział Architektury we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków zajmie się inwentaryzacją stanu zabytkowych budynków w Suwałkach. Zostanie również wysłane specjalne pismo do dyrektorów wszystkich placówek oświatowych na terenie Miasta Suwałki z prośbą o jak najszybsze uporządkowanie terenów przyszkolnych oraz przeprowadzenie drobnych napraw konserwacyjnych wokół budynków. Straż Miejska z kolei ma zająć się egzekwowaniem czystości w mieście. Ma również złożyć meldunek dotyczący tego jak przebiegają prace porządkowe związane z nadejściem wiosny.

Prezydent Suwałk poprosił, by wszystkie prace zostały wykonane do końca kwietnia, a każda z jednostek przedstawiła w formie pisemnej sprawozdanie z przeprowadzonych prac.