Reprezentował CORLEAP – Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego

   • 19 czerwca w Luksemburgu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz reprezentował CORLEAP
  • CORLEAP to organizacja, której zadaniem jest promocja demokracji lokalnej
  • Podczas spotkania prezydent opowiadał o wsparciu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

19 czerwca w Luksemburgu podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego prezydent Gdańska Paweł Adamowicz reprezentował CORLEAP, czyli Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego.

Podczas spotkania prezydent opowiadał o rekomendacjach CORLEAP, wśród których znalazły się m.in. wsparcie rozwoju silnego społeczeństwa obywatelskiego i świadomości demokratycznej przez władze lokalne, dostosowanie unijnych systemów finansowania, w szczególności TAIEX (czyli Biura Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji) i projektów partnerstw, do potrzeb podmiotów lokalnych i regionalnych oraz zwiększonego zaangażowania władz lokalnych w nowe dwustronne programy pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) na lata 2017–2020.

– Dla przykładu moje miasto, wspólnie z ALDA (Europejskim Stowarzyszeniem na Recz Demokracji Lokalnej) jest w trakcie organizowania w ukraińskim mieście Mariupol tzw. Lokalnej Agencji Demokratyzacji. To biuro konsultacyjno-doradcze jest doskonałym i sprawdzonym już wielokrotnie instrumentem do inspirowania budowy lokalnych struktur obywatelskich – mówił podczas wystąpienia Paweł Adamowicz.

Przypomnijmy, CORLEAP to organizacja, której zadaniem jest promocja demokracji lokalnej, dobrych praktyk w zarządzaniu zarówno na szczeblu Partnerstwa Wschodniego, jak i Unii Europejskiej oraz tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i współpracy w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego. W 2016 roku prezydent na potrzeby prac CORLEAP przygotował raport „Rozwój aktywności obywatelskiej jako sposób na wzmocnienie demokracji lokalnej w krajach Partnerstwa Wschodniego”.

Stowarzyszenie ALDA, założone w 1999 z inicjatywy Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, to organizacja promująca demokratyczne sprawowanie władzy na poziomie lokalnym przy aktywnym uczestnictwie społecznym. Aktualnie zrzesza ponad 190 członków z 35 krajów (w tym samorządy lokalne, związki międzygminne, organizacje pozarządowe). ALDA tworzy tzw. Lokalne Agencje Demokratyzacji (LDA). Obecnie jest ich 11 (większość na terytorium zachodnich Bałkanów). LDA wspomagają budowę lokalnych struktur obywatelskich w krajach Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Partnerstwa Wschodniego.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd