Dzieci poznały pracę strażaka

 

Jak wygląda praca strażaka na co dzień? Czym zajmują się ochotnicy? Jakim dysponują sprzętem i do jakich akcji go wykorzystują? Na te i wiele innych pytań odpowiadali druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy, których w miniony czwartek odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Promyk”.

Około dwustu dzieci odwiedziło remizę OSP w Świdnicy. Druhowie zademonstrowali maluchom flotę pojazdów strażackich i inny sprzęt jakim dysponują oraz opowiedzieli czym się zajmują. Przedszkolaki dowiedziały się, że ich podstawowa działalność nie ogranicza się tylko do gaszenia pożarów. Strażacy ochotnicy uczestniczą w działaniach ratowniczych we wszystkich sferach życia ludzkiego, gdzie dochodzi do zagrożeń utraty życia, zdrowia czy też mienia. Ponad to aktywnie pomagają przy zabezpieczeniach różnego rodzaju wydarzeń jakie mają miejsce na terenie miasta. Mają również swój udział w wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie pogadanek w szkołach, wskazując właściwe sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

– Takie spotkania są wspaniałą okazją aby w młodym pokoleniu kształtować pożądane wzorce. Już sama wiedza o numerach alarmowych pod którymi można szukać pomocy w momencie zagrożenia jest nie do przecenienia. W naszym mieście niemal każdego dnia strażacy ochotnicy uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych w znacznym stopniu pomagając i uzupełniając działania prowadzone przez  zawodową straż pożarną – podkreśla Jan Kalinowski, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy.

infoplanet wydarzenia swidnica jak zostac strazakiem wyklad

Co zrobić, aby zostać strażakiem ochotnikiem? Po pierwsze należy wypełnić deklarację po której rozpoczyna się okres kandydacki. Następnie konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii członków zarządu OSP oraz złożenie ślubowania. Przyszły strażak powinien zdawać sobie sprawę z tego, że zanim zostanie dopuszczony do akcji ratowniczych, musi przejść odpowiednie szkolenia. Aby zostać zakwalifikowanym do kursu należy mieć ukończone 18 lat i nieprzekroczone 55 lat oraz posiadać pozytywne zaświadczenie lekarskie.

– Wszystkich chętnych zapraszamy do naszej jednostki przy ul. Głowackiego 1, gdzie będą mogli zapoznać się z regulaminem oraz specyfiką naszych działań. Rekrutację rozpoczniemy we wrześniu, a o jej szczegółach poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem – dodaje Jan Kalinowski, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

Strażacy ochotnicy to doskonałe uzupełnienia dla działań prowadzonych przez ich kolegów zawodowców. Bardzo blisko współpracują z nimi przy różnego rodzaju akcjach i są w tej drugiej linii pomocy w czasie pożaru, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu człowieka. Ochotnicy biorą również udział w zdarzeniach zagrażających środowisku naturalnemu – mówi Marek Fiłonowicz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świdnicy, które to zajmuje się funkcjonowaniem tej formacji w mieście.

Świdnicka jednostka OSP obecnie liczy ponad 30 członków. Nie wykluczone, że w najbliższym czasie powstanie nowa grupa, dziecięca drużyna, skupiająca w swoich szeregach najmłodszych strażaków ochotników.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd