Kluczowy program zdrowotny dla dzieci

 

Dzięki wielomiesięcznej pracy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, od nowego roku szkolnego we wszystkich szkołach podstawowych w mieście może być kluczowy program zdrowotny dla dzieci „W Świdnicy bez próchnicy”. Jak wykazują badania, próchnica zębów jest poważnym problemem wielu ludzi, w tym dzieci. Wśród siedmiolatków odsetek chorych sięga aż 90%. Choć wydaje się, że problem może dotyczyć tylko zębów, nieleczona próchnica może powodować zaburzenia mowy i układu pokarmowego, zakażenia organizmu i choroby jamy ustnej.

– Dotychczas w naszym mieście nie prowadzono programów zdrowotnych w zakresie próchnicy, a biorąc pod uwagę alarmujące dane statystyczne uznałam, że czas najwyższy na konkretne i zdecydowane działania. Nie możemy czekać na zapowiadane od lat programy ministerialne, dlatego niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i po akceptacji Rady Miejskiej możemy wdrażać własny program dla dzieci w celu przeciwdziałania chorobie próchnicy. Jego działaniami objęte zostaną nie tylko dzieci, ale także rodzice i nauczyciele – mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Program zdrowotny dla dzieci „W Świdnicy bez próchnicy” skierowany jest do 1000 uczniów grup zerówkowych i klas 0–1 szkół podstawowych i obejmuje wyposażenie w akcesoria (kubek, szczoteczka), przeprowadzenie badań diagnostycznych i lakowania. Działania informacyjno-edukacyjne będą również adresowane do ich rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli. Po zakończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat uśmiechu.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd