Odbywa się pod nazwą „Pomysły chroniące środowisko”

   • Rusza II edycja Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”
  • Skierowany jest on do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej
  • Głównym celem akcji jest ochrona środowiska poprzez realizację lokalnych działań 

Władze miasta zapraszają świdniczan do udziału w II edycji Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”. Skierowany jest on do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, funkcjonujących lub zarejestrowanych na obszarze miasta Świdnicy, czyli m.in. do instytucji o charakterze non-profit, organizacji pozarządowych, szkół, świetlic, klubów czy też grup nieformalnych.

Głównym celem akcji jest ochrona środowiska poprzez realizację lokalnych działań, służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie, postaw promujących zachowania ekologiczne lub budowanie szeroko pojętej zielonej infrastruktury.

 

Program realizowany jest indywidualnie w dziesięciu lokalizacjach na terenie Polski, w każdej z nich zostanie wyłoniony zwycięski projekt. Wysokość przyznawanych grantów wynosi do 3 tys. zł (fundator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby grantów i do przyznania grantu w mniejszej kwocie niż wnioskowana). Przeznaczone zostaną one na działania dotyczące szeroko pojętej edukacji, czyli m.in. na programy ekologiczne, na tworzenie zielonej infrastruktury miejskiej (budowanie kompostowników, ogródków przyszkolnych, osiedlowych klombów), poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, tworzenie i wzmacnianie wspólnoty międzypokoleniowej w oparciu o ideę ochrony środowiska, ochronę i rozwój ekosystemów (zakładanie miejskich pasiek, domów dla owadów), szeroko rozumianą poprawę jakości życia w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Aby wziąć udział w programie należy do 30 kwietnia br. wypełnić formularz aplikacyjny i przesłać go na adres ENERIS Surowce S.A., ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa. Najciekawsze spośród inicjatyw zostaną wyłonione przez jury składające się z przedstawicieli samorządów oraz firmy ENERIS Surowce S.A. Wyniki zostaną ogłoszone do 9 czerwca br. Zwycięskie pomysły powinny zostać zrealizowane do końca tego roku.

Regulamin programu wraz z formularzem aplikacyjnym znajdują się na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd