Świebodzice. Integrują, rehabilitują, rozwijają

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach ogłasza nabór uczestników na zajęcia. Oferta kierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, które ukończyły 18 lat, w tym:  • osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,  • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

– Zapraszamy do nas, oferujemy wiele ciekawych zajęć i wsparcie psychologiczne – zachęca Izabela Gaweł, Kierownik ŚDS. – Podopieczni Domu mogą liczyć na spotkania integracyjne, wyjazdy, wycieczki, ciepłe posiłki. Dysponujemy bogato wyposażonymi salami terapeutycznymi, organizujemy zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie i kręgielni.

Opieka i zajęcia obejmują 6 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Uczestnicy zajęć są pod opieką wykwalifikowanego personelu i psychologa. Mają do dyspozycji pracownie: kulinarną, komputerowo-multimedialną, plastyczną, stolarską oraz rehabilitacyjną.

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał kilka lat temu w ramach Centrum Rehabilitacji Społecznej. Dzięki inicjatywie burmistrza Bogdana Kożuchowicza w Świebodzicach powstało miejsce, w którym realizowana jest szeroko rozumiana pomoc na rzecz osób potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych, integrowanie społeczności lokalnej.