Świebodzice. Okrągły jubileusz miłośników miasta

Towarzystwo Miłośników Świebodzic przygotowuje się do wielkiej gali z okazji 20. rocznicy powstania organizacji. W najbliższą sobotę, 25 marca, takie właśnie jubileuszowe spotkanie odbędzie się w sali Miejskiego Domu Kultury.

TMŚ powstało w 1995 roku, w momencie, gdy zawiązało się partnerstwo między Świebodzicami a niemieckim Waldbröl. Głównym celem było utrzymywanie pamięci i dziedzictwa o historii lokalnej, ale był także wymiar praktyczny tego przedsięwzięcia – chodziło przede wszystkim o nawiązanie kontaktów z Niemcami. Dopiero po kilku latach działalności stowarzyszenie przerodziło się w organizację, która skupiła się na ocalaniu i propagowaniu wiedzy historycznej o Świebodzicach, poprzez m. in. publikacje, organizację wystaw, wydarzeń, itp.

 

TMŚ skupia obecnie około 12 osób. Przewodniczącym Towarzystwa jest Marek Mikołajczak.

Najważniejsze osiągnięcia TMŚ to organizacja dwóch wystaw zegarów (2008 i 2015 rok), upamiętnienie postaci świebodzickiego zegarmistrza Gustava Beckera poprzez powieszenie tablicy na ścianie kamienicy w Rynku 26, w której powstał pierwszy zakład genialnego zegarmistrza – 2011 rok, a także wystawa zorganizowana wspólnie ze Związkiem Filatelistów, upamiętniająca 170. rocznicę uruchomienia linii kolejowej Wrocław-Świebodzice, czy wydanie katalogów ze starymi pocztówkami.