Świebodzice. Pieniądze na rewitalizację zieleni

To już pewne – wniosek Gminy Świebodzice, związany z kompleksową rewitalizacją terenów zielonych i budową nowych miejsc do rekreacji, otrzymał bardzo wysoką punktację i znalazła się wśród 7 zakwalifikowanych do dofinansowania projektów w całej Polsce. Gmina jest na 4. miejscu listy rankingowej, jako jedyna gmina z Dolnego Śląska.

– To bardzo dobra wiadomość, projekt jest nowatorski i obejmie bardzo duży obszar miasta, ponad 19 hektarów, skupionych w 12 wybranych obszarach we wszystkich dzielnicach miasta – komentuje burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Koncepcja zakłada nie tylko rewitalizację istniejących terenów zielonych, ale także budowę nowych wraz z infrastrukturą rekreacyjną, służącą do odpoczynku, spędzania wolnego czasu, uprawiania sportów. Przybędzie zieleni np. na osiedlach i niezagospodarowanych skwerach. Odtworzone zostaną także historyczne miejsca, jak chociażby przystań kajakowe na stawie Warszawianka. Ten zakątek miasta odzyska swój dawny blask i przynależną mu funkcję – dodaje.

 

Projekt Świebodzic otrzymał aż 64 punkty – a projekt z miejsca pierwszego miał tylko o dwa punkty więcej. Wartość zaplanowanych w ramach rewitalizacji działań to ponad 3,5 mln zł, wysokość dofinansowania wyniesie 85 % kosztów.

Umowa zostanie podpisana najprawdopodobniej w lutym 2017 roku.

Projekt, którego pełna nazwa brzmi: „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych w celu poprawy jakości życia mieszkańców” będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.