Świebodzice. Ze słoninką do parku marsz

Jeśli masz ochotę zadbać o zimujące w naszym mieście ptactwo, koniecznie wybierz się do Parku Miejskiego, zaopatrzony w ziarno i słoninkę.

W parku stanął właśnie imponujący karmnik dla ptaków, niedaleko głównego wejścia. Zamontowali go strażnicy przyrody, czyli członkowie Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody pod kierownictwem Piotra Zwierzyńskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego SSOP w Polsce i Komendanta Powiatowego na Powiat Świdnicki.

– Paśnik został w całości wykonany z materiałów przeznaczonych na odpad – podkreśla Piotr Zwierzyński. – Można tu przynosić ziarno dla ptactwa i obowiązkowo – słoninkę!

 

SSOP od wielu miesięcy prowadzi w mieście działania związane z szeroko rozumianą ochroną przyrody. Strażnicy zamontowali m. in. budki lęgowe w parku, Książańskim Parku Krajobrazowym i nad stawem Warszawianka.

W ramach działalności SSOP w Szkole Podstawowej nr 3 powstał Klub Młodego Strażnika Przyrody pod opieką p. Joanny Dybał. Piotra Zwierzyńskiego i Ryszarda Sobolewskiego z Koła Łowieckiego nr 5 we Wrocławiu. Dzieci z opiekunami posadziły las za stawem przy ul. Solnej w Świebodzicach. 150 szt. młodych drzewek: buków, dębów i klonów, udało się pozyskać ze szkółki w Nadleśnictwie Muchów koło Jawora.